Životni vek i garancija

DUGAČAK ŽIVOTNI VEK

Koliki je životni vek Prihoda tekstilnih kanala?

Ovo nije kratkoročno rešenje. Difuzori napravljeni od kvalitetnih tkanina trajaće petnaest godina ili duže. Lagane tkanine (PLS, NLS, oko 100 g / m2) sa maksimalnim dozvoljenim brojem od 50 pranja ili jeftini materijali – obično polietilenske folije (NLF) podložne kidanju, mogu imati ograničenu trajnost.

 

Garantni rok

Omogućavamo sledeći garantni rok:

1) Tekstilni difuzori i kanali namenjeni ugradnji u objektima (osim delova navedenih u tačkama 2 i 3)
A) 10 godina
Vrsta tkanine: Prihoda Classic (PMS, NMS), Prihoda Premium (PMI, NMI), Prhoda Recycled (PMSre, NMSre) - uključujući Prihoda Art, Prihoda Durable (NMR)
B) 2 godine
Vrsta tkanine: Prihoda plastika (NMF), Prihoda folija (NLF), Prihoda staklo (NHE), Prihoda prozračna (NMT)
C) 2 godine (maks. 50 ciklusa pranja)
Vrsta tkanine: Prihoda light (PLS, NLS) - uključujući Prihoda Art, Prihoda hidrofobni (NLV)
D) 1 godina
Sve osim prethodno navedenih tkanina, kao i za grafike osim Prihoda Art
2) Serijski i posebni proizvodi i delovi
A) 2 godine
Quiretex, Lantern, Squairetex, Membrane za difuzore, Izolovani kanal, Dvostruki kanal, Zip od tkanine, Ekvilajzeri, Prigušivač, Absorber, LucentAir, Ulazni kanali, Antistatički elementi
B) 2 godine (maks. 50 ciklusa pranja)
Čičak traka
3) Pribor koji nije od tkanine
A) 5 godina
Servomotori
B) 2 godine
Čičak traka
C) 1 godina
Zipovi, lukovi, gume, šrafovi, zatezači, ručna membrana, vitla, materijal za ugradnju

Uslovi garancije:

Smatra se da rok garancije počinje na dan prodaje. Da bi garancija bila validna moraju se poštovati sva uputstva za instaliranje i održavanje, kao i dobra praksa za održavanje jedinica za dovodni vazduh. Jedan od uslova desetogodišnje garancije je ventilator koji ima sporo pokretanje ili upotrebu prstenova, lukova ili zatezača u profilu. Pored toga, dovodni vazduh mora biti filtriran na najmanje EU3, a kanali se peru ili čiste svakih 12 meseci. Korišćene hemikalije koje mogu štetno uticati na materijal ili dodatna oprema umanjuju garanciju. Voda koja curi može biti obojena bojom tkanine.

 

Dozvolite da pripremimo rešenje prilagođeno vašim potrebama