Vazdušne cevi

MATERIJALI VISOKOG KVALITETA

Rešenja po meri

Vazdušne cevi mogu biti različitih oblika, dimenzija, dužina, metoda raspodele protoka vazduhaili načina kačenja. Naše proizvode izrađujemo od različitih vrsta tkanina različitih boja. Nudimo rešenja za svaku situaciju koja uvek odgovara zahtevima kupaca.

Poprečni presek

SAMO POZITIVNI PRITISAK

C - KRUG

Standardnog oblika, lako održavanje, preporučuje se perforirano.

H – POLUKRUG

Za upotrebu tamo gde nema dovoljno prostora za kružni difuzor, kao i u estetske svrhe.

K – ČETVRTINA KRUGA

Za upotrebu tamo gde nema dovoljno prostora za kružni difuzor, u estetskim aplikacijama, kao i ukoliko se difuzor želi instalirati u uglu sobe.

SG - SEGMENT

Za upotrebu tamo gde nema dovoljno visine polukružni difuzor.

SC – UGAONI

Dostupno ako konstrukcija ugaone sobe zahteva drugačiji oblik od četvrtine.

PRITISAK I NEGATIVNI PRITISAK

S – KVADRAT

Ovaj oblik zahteva posebnu konstrukciju za kačenje (koja se isporučuje uz difuzore) kako bi se učvrstili i podržali svi uglovi.

T – TROUGA0

Trougaoni oblik se održava postavljanjem velike težine na dno kanala za održavanje napetosti na zidovima materijala.

Veličine i prečnici

Proizvodimo kanale i difuzore od tkanine svih dimenzija od 100 mm do 2000 mm, svaki dizajniran prema specifičnim zahtevima. Ulazni i priključni otvori uvek se proizvode za 10-15 mm veći od navedene veličine / prečnika radi lakšeg povezivanja.

 

Oblik
Dimenzija (vrednosti A, B)
kružni
prečnik (A)
polukružni
prečnik (A)
četvrtkruga
poluprečnik (A)
segment
širina, visina (A, B)
ugaoni
poluprečnik (A)
kvadrat
dužina ivica (A, B)
trouglasti
baza, visina (A, B)

Dužina

Određivanje dužine tekstilnih kanala i difuzora prvenstveno zavisi od raspoloživosti prostora. Možemo proizvesti difuzor od tkanine koji će isporučiti isti volumen vazduha bez obzira da li je kanal kratak ili dug, precizan dizajn zavisi od vrste materijala, dizajna perforacije i pritiska (Pa) sistema.

 

A – početak (ivica / zip) – dužina 100 mm – 200 mm

B – kontinuirani deo (zip / zip) – dužina 5000 mm -10000 mm, oni se nastavljaju da bi se stvorila tačna dužina kanala

C – slepi deo (zip / kraj) – dužina od 100 mm do 11000 mm

Pojedinačni delovi se povezuju zipovima; broj zipova (ili udaljenost između njih) je fleksibilan i može ga odrediti kupac.

Pritisak

Gubici pritiska na tekstilnim difuzorima su vrlo slični onima u tradicionalnom kanalu. Izračunavanje složenijeg sistema raspodele pritiska postiže se upotrebom sličnih metoda kao i kod cevi od lima. Minimalni statički pritisak potreban da bi se održao pravilan oblik tkanine ili difuzora zavisi od težine tkanine. Najmanje 20 Pa dovoljno je za lagane materijale, a 50 Pa neophodno za srednje i teške materijale.

Raspodela pritiska duž tekstilnih difuzora razlikuje se od tradicionalnih kanala od lima jer se smanjuje uzdužna brzina protoka vazduha. Da biste proverili rešenje vašeg tekstilnog sistema za distribuciju vazduha, molimo da nas kontaktirate.

Dozvolite nam da pripremimo prilagođeno rešenje za vas