Razlozi za tekstil

KOMPARATIVNE PREDNOSTI

Mudar investitor neće oklevati

Budućnost pripada difuzorima i kanalima od tkanine. U poređenju sa tradicionalnim kanalima od lima, oni sigurno imaju ekonomske, tehničke, higijenske, ekološke i estetske prednosti. Prihoda, s.r.o. spada među vodeće svetske proizvođače.

TOK VAZDUHA BAZIRAN NA DATIM ZAHTEVIMA

Kombinacija velikog broja distributivnih elemenata prilagođenih zadatom dizajnu pruža potreban, obično ravnomerni protok vazduha kroz prostor.

METALNI KANAL

Neravnomerna distribucija vazduha. Vazduh se isporučuje kroz samo nekoliko izlaza, što u nekim segmentima prostora često stvara promaju i nedovoljnu ventilaciju u drugim oblastima.

BESPREKORNO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

To je jedini sistem za distribuciju vazduha koji se može temeljno očistiti pranjem u mašini za pranje, uz dezinfekciju.

METALNI KANAL

Ne može se 100% očistiti, posebno kada su u pitanju složeniji distributivni vodovi. Održavanje je izuzetno skupo i dugotrajno.

BRZA INSTALACIJA

Instalacija tekstilnih kanala je vrlo jednostavna i brza. Treba vam samo 20% vremena koje bi vam bilo potrebno za montažu kanala od lima.

METALNI KANAL

Dugotrajna je i tehnički zahtevna ugradnja kanala od teških metala.

IZGLED PO ZAHTEVU

Pomoću Prihoda ART tehnologije možete odabrati bilo koju boju ili grafički motiv. Vaš kanal tako može postati reklamna površina ili se u potpunosti uklopiti sa enterijerom.

METALNI KANAL

Hladan i dosadan izgled sa malom mogućnošću promene.

INVESTICIONA UŠTEDA

Tradicionalne zaštitne rešetke nisu neophodne jer naši proizvodi već sadrže prilagođene distributivne elemente, izolaciju ili apsorbere buke. Prevoz je takođe jeftin zahvaljujući maloj težini naših proizvoda i činjenici da se mogu presaviti u male kutije.

METALNI KANAL

Visoki troškovi pojedinačnih distributivnih elemenata, skupa ugradnja i puštanje u rad.

MALA TEŽINA

Tekstilni difuzori i masa kanala pretstavljaju manje od 5% u poređenju sa težinom kanala od lima. Njima se može lako rukovati i predstavljaju minimalno opterećenje krovnih konstrukcija.

METALNI KANAL

Velika težina usložnjava rukovanje i transport ovih proizvoda i pretstavlja veliko opterećenje na krovne konstrukcije zgrade.

NEMA KONDENZACIJE

Upotreba propusne tkanine eliminiše rizik od kondenzacije vode na površini kanala.

METALNI KANAL

Dolazi do kondenzacije i kanal se mora dodatno izolovati.