Privremene postavke

REFERENCE

Očigledne su prednosti upotrebe Prihoda tekstilnih kanala i sistema za hladjenje ili grejanje kada su u pitanju šatori velikih površina ili drugi privremeni objekti. Lagane krovne konstrukcije mogu lako podneti težinu tekstilnih kanala i difuzora koja je od 100 do 400 gr/m2. montaža je vrlo brza uz korišćenje nosećih sajli i kuka delom sistema. Materijali vrhunskog kvaliteta omogućavaju višestruku upotrebu. Hladjenje i grejanje pomoću velike klimatizacione jedinice (AHU) i tekstilnih kanala koji idu duž cele konstrukcije mnogo je ekonomičnije od jednostavnog uduvavanja vazduha u porstor. Dodatnim zagrevanjem se topao vazduh ubrzano podiže stvarajući zonu visoke temperature ispod krovne konstrukcije i prouzrokujući velike toplotne gubitke, Nasuprot ovoga, pri hladjenju snažni portok vazduha pravi lokalne promaje sa fokusiranim mlaom vazduha, Oba se problema uspešno rešavaju pravilnom primenom sistema za distribuciju vazduha tekstilnim kanalima.

Olympijské hry Athény 2004, Turín 2006, Soči 2014, MS ve fotbale - Rusko 2018, polní nemocnice a armádní stany, BMW - Formule 1, Ekonomické fórum Petersburg,…

 

Pronađite lokalnog distributera