Prihoda Air Tailor

Prihoda

Softver za detaljna rešenja

Pomoću vlastitog softverskog dizajna Air Tailor možemo brzo i tačno dizajnirati čak i najopsežnije tekstilne sisteme, uključujući sve detalje koji su potrebni za date ponude i proizvodnju. Naši programeri kontinuirano rade na poboljšanjima softverskih rešenja. To uključuje proračune gubitaka pritiska i brzine protoka vazduha, specifikacije svih distributivnih elemenata i proračune njihovih nivoa buke. Rezultati su prikazani grafički kao prostorna projekcija.

SOFTWARE AIR TAILOR:

Pogledajte kako se dizajniranje vrši pomoću našeg Air Tailor softvera

POTREBNI ULAZNI PARAMETRI

Unosi neophodni za precizne predloge

Crteži / skice u prostoru
Vrste upotrebe
Protok vazduha
Nadpritisak
Sobna temperatura
Temperatura dolaznog vazduha
Veze između kanala i njihova veličina
Željena brzina vazduha u radnoj zoni
Protivpožarni, higijenski i drugi posebni zahtevi
Zahtevi za boju i štampu
DOBIJATE

Air Tailor rešenje

Detaljan crtež kanalskog sistema, uključujući sve dimenzije i visine tačaka
Vrsta i specifikacija materijala
Tip instalacije, uključujući odgovarajuću listu materijala za montažu
Tip distribucije
Cena
Slika protoka vazduha
Parametri buke
Odnosi pritiska u sistemu