Instalacija

LAKO I BRZO POSTAVLJANJE

Tipovi instalacije

Nudimo rešenje za svaku situaciju. Sve je testirano od strane našeg visoko kvalifikovanog tima programera u modernoj komori za testiranje. Fleksibilnost u radu i mogućnost da udovoljimo svim vašim zahtevima dodatnom opremom, koja se ovde ne spominje.

1

Ugradnja okruglog difuzora na žicu, sa kukama, jednostrukim vešanjem (ostala oprema: D, F, K, M)

2

Ugradnja okruglog difuzora na žicu, sa kukama, dvostrukim vešanjem (ostala oprema D, F, K, M)

3

Ugradnja okruglog difuzora u profil pričvršćen direktno na plafon ili pomoću čičak (druga oprema A, B, C, G, J, H, L)

4

Ugradnja okruglog difuzora u profil pričvršćen direktno na plafon, dvostruko vešanje (ostala oprema: B, C, G)

5

Ugradnja okruglog difuzora na viseće profile sa jednostrukim ugibljenjem (ostala oprema: A, B, C, G, I, D, E, F, K, L, M)

6

Ugradnja okruglog difuzora na viseće profile, dvostruko vešanje ili vešanje na šarkama luka (ostala oprema: A, B, C, G, I, D, E, F, K, L, M, N)

7

Nosači na završnoj prirubnici – mogu se dodati u bilo koju drugu instalaciju (ostala oprema: D, F, H)

8

Montaža polukružnog difuzora u profil pričvršćen direktno na plafon ili pomoću čičak (druga oprema: A – uvek trouglasti presek, B, C, G, L, H, J)

9

Postavljanje polukružnog difuzora na viseće profile, dvostruko vešanje, poprečne trake (ostala oprema: A, D, E, F, K, L, M)

10

Montaža kvadratnog difuzera direktno na plafon (ostala oprema: A, L)

11

Ugradnja suspendovanog kvadratnog difuzora (ostala oprema: A, E, K, L, M)


Dodatna oprema

KUKE

ALUMINIJSKI PROFIL

ŽICA OBAVIJENA PLASTIKOM (GALV.) I GALVANIZOVANI MOTOR ZA MONTAŽU

A – PRODUŽNA TRAKA

B - PLASTIČNI PROFIL

C - ALUMINIJSKI PROFIL SA VEŠANJIMA

D – ŽICA OMOTANA PLASTIKOM (GALV.) I GALVANIZOVANI MOTOR ZA MONTAŽU

F - ŽICA OMOTANA PLASTIKOM (GALV., STAIN.) I NERĐAJUĆI MONTAŽNI MATERIIJAL

E – NAVOJNA ŠIPKA

PROFILNI PRIKLJUČCI

G - NERĐAJUĆI PROFIL

H – ZATEZAČ ZA ZAVRŠETKE

I – OJAČAN ALUMINIJUMSKI PROFIL

J – ČIČAK TRAKA

K - GALVANIZOVANI LANAC

L – ZATEZAČ ŠRAFOVA U PROFILU

M – DRŽAČ NOSAČA - GORNJI

M – DRŽAČ NOSAČA – DONJI

N – LUČNI NOSAČ PROFILA