Distribucija vazduha

VAN ŠABLONA

Naručite tekstilne difuzore sa prilagođenim protocima vazduha

Da li ste zabrinuti zbog neujednačene klime u prostoru ili promaje koja smeta vašim zaposlenima? Da li tražite optimalno rešenje za distribuciju vazduha u industrijskim postrojenjima, supermarketima ili javnim zgradama? Tekstilni difuzori su idealan izbor za vas. Oni pokrivaju čitav opseg distribucije vazduha koji se koristi u praksi. Pomoću posebnog softvera dizajniraćrmo odgovarajuće rešenje za distribuciju vazduha za vašu konkretnu potrebu.

Tekstilni  difuzori imaju tri funkcije:

1

Izlaz vazduha iz tekstilnih difuzora

Dolazni vazduh (V) koji ulazi u difuzor kroz bilo koji kraj ili ulazni otvor, može izaći iz difuzera bilo kojom od sledećih metoda:

A / MIKROPERFORACIJA – 200 – 400 µm lasersko izrezane rupe u materijalu

B / PERFORACIJA – lasersko izrezane rupe prečnika većeg od 4 mm

C / MALA MLAZNICA

 

D / VELIKA MLAZNICA

 

2

Kanal za dotok vazduha

Kanal je napravljen od nepropusne tkanine ili izolovanih kanala i prenosi vazduh do odredišta BEZ difuzije. Imamo tehničku sposobnost dizajniranja i izrade redukcija, kolena i ostalih nastavka za bilo koju situaciju.

3

Ulazak vazduha u kanal negativnog pritiska

Perforacije se koriste za ubacivanje vazduha u kanal sa negativnim pritiskom.

Udaljenost vazdušnog toka od tekstilnog difuzera

Udaljenost dosezanja tačke ispuštanja vazduha varira u zavisnosti od raspoloživog statičkog pritiska i razlike u temperaturi. Brzinu vazduha na različitim udaljenostima od početka difuzora može se izračunati pomoću našeg dizajnerskog softvera i sa naše strane, a koji se neprestano usavršava i uzima u obzir sve povezane parametre. To posebno uključuje pozitivni pritisak u difuzoru, položaj i dimenzije izlaznih otvora i temperaturnu razliku. U slučajevima kada klasični softver ne može pouzdano izračunati brzinu vazduha (na primer, zbog složene interakcije višestrukih protoka vazduha), ove proračune možemo pružiti pomoću našeg Fluent softvera.

Pogledajte naše video zapise testiranja distribucije dima

Pogledajte naše video snimke protoka