CFD simulacije

Softver FLUENT

Detaljna aproksimacija stvarne funkcije

CFD simulacija pomoću softvera Fluent stvara vrlo realistične slike protoka vazduha u prostoru. Što su tačniji ulazni parametri, tačniji je rezultat. Važno je uzeti u obzir sve lokalne faktore. Posedujemo dve softverske licence i redovno kreiramo simulacije za najzahtevnije slučajeve.

Dinamički prikazani rezultati stacionarne simulacije

CFD simulacija

CFD konferencijska sala