Prihoda Air Tailor

PRIHODA

Programska oprema za podrobne predloge

S pomočjo lastne programske opreme Air Tailor lahko hitro in natančno oblikujemo celo najbolj celovite tekstilne sisteme, vključno z vsemi podrobnostmi, ki so potrebne za dane ponudbe in proizvodnjo. Naši programerji nenehno delajo na njenih izboljšavah. Vključuje izračune izgub tlaka in hitrosti pretoka zraka, specifikacije vseh distribucijskih elementov in izračune njihovih ravni hrupa. Rezultati so podani grafično kot prostorska projekcija.

PROGRAMSKA OPREMA AIR TAILOR:

Oglejte si, kako se projektiranje izvaja z našo programsko opremo Air Tailor

KAJ POTREBUJEMO

Vnose, potrebne za natančne predloge

Risbe / skice prostorov
Vrste uporabe
Pretok zraka
Nadtlak
Sobna temperatura
Temperatura dohodnega zraka
Velikost in vrsta povezave
Zahteva za hitrost v območju delovanja
Požarne, higienske in druge posebne zahteve
Zahteve glede barve in tiska
KAJ DOBITE

Air Tailor izdelek

Podrobno risbo tekstilnega sistema, vključno z vsemi dimenzijami in višino točk
Vrsto in specifikacijo tkanine
Vrsto namestitve, vključno z ustreznim seznamom materiala za montažo
Vrsto razporeditve
Cenovno ponudbo
Sliko zračnega toka
Parametre hrupa
Tlačne odnose v sistemu