Kontakt

PRIHODA

INPRO d.o.o. Novo mesto

Loke 4, 8351 Straža, SLOVENIJA

t: 051 677 405

Company PRIHODA s.r.o. is registered in the registry of the Regional Court in Hradec Kralove, file number C6653
ID data box: jwbvk5f
Identification number PRIHODA s.r.o: 62024205
Bank accounts:
Bank name: Česká spořitelna a.s.
Bank address: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. Czech Republic
EUR: 7933532/0800, IBAN:CZ88 0800 0000 0000 0793 3532, SWIFT: GIBACZPX
USD: 7933612/0800, IBAN: CZ62 0800 0000 0000 0793 3612, SWIFT: GIBACZPX
CZK: 7933452/0800, IBAN: CZ17 0800 0000 0000 0793 3452 (CZK)

Naj oblikujemo rešitev po meri, prilagojeno vašim potrebam