Żywotność i gwarancja

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

Jaka jest żywotność kanałów tekstylnych Prihoda?

Nie jest to rozwiązanie krótkoterminowe. Nawiewniki wykonane z tkanin dobrej jakości zachowają sprawność przez co najmniej piętnaście lat. Tkaniny lekkie (PLS, NLS, około 100 g/m2) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie 50 cykli prania lub tanie (zwykle folie polietylenowe (NLF) podatne na rozdarcia) mogą mieć ograniczoną trwałość.

Okres gwarancji

Zapewniamy następujący okres gwarancji:

1) Niestandardowe nawiewniki i kanały tekstylne przeznaczone do budynków (z wyjątkiem części określonych w punktach 2 i 3)
A) 10 lat
Tkaniny: Prihoda Classic (PMS, NMS), Prihoda Premium (PMI, NMI), Prihoda Recycled (PMSre, NMSre) — w tym Prihoda Art, Prihoda Durable (NMR)
B) 2 lata
Tkaniny: Prihoda Plastic (NMF), Prihoda Foil (NLF), Prihoda Glass (NHE), Prihoda Translucent (NMT)
C) 2 lata (maks. 50 cykli prania)
Tkaniny: Prihoda Light (PLS, NLS) — w tym Prihoda Art, Prihoda Hydrophobic (NLW)
D) 1 rok
inne niż określone tkaniny, grafika inna niż Prihoda Art
2) Produkty i części seryjne i specjalne
A) 2 lat
QuieTex, Lantern, Squairetex, nawiewnik membranowy, kanał z izolacją, kanały podwójne, roleta tekstylna, urządzenia wyrównawcze, przepustnica, amortyzator, LucentAir, kanały lotniskowe, konstrukcja antystatyczna
B) 2 lata (maks. 50 cykli prania)
Przepustnica do odszraniania
3) Akcesoria nietekstylne
A) 5 lat
Siłowniki
B) 2 lata
Rzep
C) 1 rok
Zamki błyskawiczne, łuki, obręcze, helisa, napinacze, klapa ręczna, kołowroty, materiał mocujący

Warunki gwarancji:

Okres gwarancji rozpoczyna bieg w dniu sprzedaży. Gwarancja jest ważna pod warunkiem przestrzegania wszystkich instrukcji montażu i konserwacji, a także dobrych praktyk utrzymywania modułów nawiewnych. Jednym z warunków gwarancji na 10 lat jest wentylator z powolnym rozruchem lub zastosowanie pierścieni, łuków lub napinaczy w profilu. Ponadto podawane powietrze wymaga filtracji co najmniej zgodnie z normą EU3, a kanały należy prać lub czyścić co 12 miesięcy. Stosowane substancje chemiczne mogące niekorzystnie wpływać na materiał lub elementy pomocnicze powodując nieważność gwarancji. Skapująca woda może być zabarwiona barwnikiem użytym do barwienia tkaniny.

Przygotujmy dla Ciebie niestandardowe rozwiązanie