Wtyczka REVIT

Prihoda Model Maker

Prihoda Model Maker

Opracowaliśmy wtyczkę Prihoda Model Maker. W programie Revit można jej użyć do projektowania systemów kanałów tekstylnych. Pliki Revit można eksportować do naszego programu AirTailor, który ukończy projekt przez dostosowanie rozmiarów, określenie wzorów rozprowadzania powietrza, dodawanie materiału mocującego i innych szczegółów. Gotowy projekt można wgrać z powrotem do rysunków w programie Revit.

Samouczek Prihoda Model Maker

Pobierz naszą wtyczkę