Rozprowadzanie powietrza

NIE STÓJ W PRZECIĄGU

Zamów nawiewniki tekstylne z niestandardowym zasięgiem przepływu powietrza

Martwisz się niejednolitym klimatem w pomieszczeniu lub przeciągiem przeszkadzającym Twoim pracownikom? Szukasz optymalnego rozwiązania rozprowadzania powietrza w zakładach przemysłowych, supermarketach lub budynkach użyteczności publicznej? Nawiewniki tekstylne są najlepszym rozwiązaniem. Zapewniają dowolne zasięgi doprowadzania powietrza w praktycePrzy pomocy specjalnego oprogramowania zaprojektujemy właściwe rozwiązanie wylotu powietrza do Twoich potrzeb.

Kanały i nawiewniki tekstylne posiadają 3 funkcje:

1

Wylot powietrza z nawiewników tekstylnych

Powietrze podawane (w) do nawiewnika przez zakończenie lub króciec wlotowy może opuścić nawiewnik w jeden z poniższych sposobów:

A/ MIKROPERFORACJA — otwory o wymiarach 200–400 µm wykonane laserem w tkaninie

B/ PERFORACJA — otwory o średnicy powyżej 4 mm wycięte laserem

C/ SMALL FABRIC NOZZLE

MAŁY OTWÓR WYLOTOWY Z TKANINY

D/ DUŻY OTWÓR WYLOTOWY Z TKANINY

 

2

Kanały do przesyłu powietrza

Kanały wykonane z nieprzepuszczalnej tkaniny lub kanały z izolacją przenoszą powietrze do miejsca przeznaczenia BEZ nawiewu. Możemy zaprojektować i wyprodukować odgałęzienia, łuki i inne złączki na każdą sytuację.

3

Wlot powietrza do kanału o ciśnieniu ujemnym (wywiewnego)

Perforacje służą do wprowadzenia wywiewanego powietrza do kanału o ciśnieniu ujemnym.

Odległość przebyta przez strumień powietrza od nawiewników tekstylnych

Przebyta odległość zależy od dostępnego ciśnienia statycznego i różnicy temperatur.

Prędkość powietrza w różnych odległościach od nawiewnika można obliczyć za pomocą naszego „wewnętrznego” oprogramowania do projektowania, które nieustannie ulepszamy i które uwzględnia wszystkie powiązane wpływy na projekt. Obejmują one w szczególności dodatnie ciśnienie w nawiewniku, położenie i wymiary otworów wylotowych oraz różnicę temperatur. W przypadkach, gdy nie można wiarygodnie obliczyć prędkości powietrza poprzez oprogramowanie (na przykład w związku ze złożoną interakcją wielu strumieni powietrza), możemy dokonać tych obliczeń przy użyciu naszego oprogramowania Fluent.

Obejrzyj nasze filmiki przedstawiające testy dymowe

Obejrzyj nasze filmiki przedstawiające program Fluent