Prihoda AirTailor

Prihoda

Software for detaljerede beregninger

Når vi bruger vores egen AirTailor software, kan vi hurtigt og præcist designe selv de mest omfattende tekstilbaserede ventilationssystemer inklusive alle detaljer, som er nødvendige for et tilbud eller for vores produktion. Vore programmører arbejder hele tiden på forbedringer af programmet. Det inkluderer beregning af tryktab og lufthastigheder, specifikation af alle distributionselementer og beregning af deres lydniveauer. Resultaterne vises grafisk.

AIRTAILOR software:

Se hvordan vi designer i vores AirTailor software

DETTE HAR VI BRUG FOR

Nødvendige data for, at vi kan lave et præcist forslag

Rumtegninger/-skitser
Brugsmønster
Luftmængde
Overtryk
Rumtemperatur
Tilluftstemperatur
Tilslutningsstørrelse og -type
Tilladelig lufthastighed i opholdszonen
Brand-, hygiejne-, eller andre specielle krav
Krav til farver eller print
DETTE FÅR DU

AirTailor beregning

Detaljeret tegning af det tekstilbaserede system inklusive alle dimensioner
Tekstiltyper og specifikationer
Installationstype, inklusive materialeliste
Distributionstype
Prisspecifikation
Billede af luftbevægelserne i rummet inklusive hastigheder
Lyddata
Trykforhold i systemet