Indblæsningsposer

HØJKVALITETS MATERIALER

Skræddersyede løsninger

Indblæsningsposer kan have forskellige former, dimensioner, længder, distributionsmetoder eller ophængningstyper. Vi laver vore produkter af forskellige tekstiler og farver. Vi tilbyder løsninger, som altid opfylder et kundekrav og til enhver situation.

Tværsnit

KUN TIL OVERTRYK

C – CIRKULÆR

Standardformen, let vedligeholdelse, anbefalet form.

H – HALVRUND

Anvendes hvor der ikke er plads til en cirkulær diffusor eller af æstetiske grunde.

Q – KVARTRUND

Anvendes hvor der ikke er plads til en cirkulær diffusor eller af æstetiske grunde, eller hvor diffusoren skal installeres i et hjørne af rummet.

SG - SEGMENT

Anvendes hvor der ikke er plads til en halvrund diffusor.

SC - SEKTOR

Anvendes hvis rummets hjørnekonstruktion kræver en anden form end kvartrund.

OVER - OG UNDERTRYK

S – FIRKANTET

Denne form kræver en speciel rammekonstruktion (medleveres) for at fastholde og understøtte alle hjørner.

T – TREKANTET

Den trekantede form opnås ved at placere en tung vægt i bunden af kanalen/diffusoren for at opretholde en forspænding af væggene.

Størrelser og diametre

Vi producerer tekstilbaserede ventilationssystemer og -produkter i alle dimensioner fra 100 til 2000 mm, altid designet ud fra specifikke krav. Indløbene og tilslutningerne er altid 10-15 mm større end den specificerede størrelse/diameter for at lette tilslutningen.

 

Form
Dimension (værdier A, B)
cirkulær
diameter (A)
halvrund
diameter (A)
kvartrund
radius (A)
segment
bredde, højde (A, B)
sektor
radius (A)
firkantet
sidelængder (A, B)
trekantet
basis, højde (A, B)

Længde

Angiver længden af det tekstilbaserede system, primært bestemt af rummets tilgængelige længde. Vi kan designe en tekstildiffusor til den samme luftmængde uanset om den kort eller lang; det præcise design afhænger af materialetype, perforering og systemtryk.

 

A – indløb (kant /lynlås) – længde 100mm – 200 mm
B – hel del (lynlås/lynlås) – længde 5000mm –10000 mm, disse gentages for at opnå den korrekte længde
C – endedel (lynlås/ende) – længde 100mm – 11000 mm

Individuelle dele samles med lynlåse; antallet af lynlåse (eller afstanden mellem dem) er variable og kan specificeres af kunden.

 

Tryk

Tryktab i tekstilbaserede ventilationssystemer er meget lig dem, der optræder i traditionelle systemer. At kalkulere et mere komplekst tekstilsystem kræver de samme metoder, som anvendes til metalsystemer. Det mindste statiske tryk, der er nødvendigt for at opretholde den korrekte form af et tekstilbaseret ventilationssystem, afhænger af vægten på det anvendte tekstil. Et min. tryk på 20 Pa er tilstrækkeligt for lette materialer og 50 Pa for middel og tunge materialer.

 

Trykdistributionen langs en tekstildiffusor er anderledes end for en traditionel metalkanal, fordi luftmængden og dermed -hastigheden falder i diffusorens længderetning. Kontakt os venligst for at bestemme designet af dit tekstilbaserede ventilationssystem.

Lad os lave en skræddersyet løsning for dig