Køkkener

REFERENCER

Pladsen i køkkener er normalt minimal, og den ekstreme belastning med varme og em nødvendiggør intens ventilation. Prihodas tekstilbaserede ventilation distribuerer store luftmængder i sådanne miljøer uden at skabe træk. Det tekstil, der anvendes, er modstandsdygtigt overfor damp og em og vedligeholdelsen er hurtig og nem. Sammenlignet med en traditionel stålinstallation er prisen for tekstilbaseret ventilation meget lavere ligesom installation og vedligeholdelse. Hygiejnekrav opfyldes nemt, da det er meget rengøringsvenligt.

 

Find din lokale forhandler