Dopravní prostředky

REFERENCE

Vyrábíme a dodáváme tkaninové vyústky pro distribuci vzduchu ve vagonech metra, vlaků a tramvají, potrubí pro rozvod vzduchu v kabinách dopravních prostředků, vyústky pro rozptýlení vzduchu ve vojenských vozidlech.

Kontaktujte svého distributora