Revit plug-in

Prihoda Model Maker

Prihoda Model Maker

Vytvořili jsme plug-in Prihoda Model Maker. V Revitu s ním lze navrhovat systémy textilních vyústek a následně je převést do našeho softwaru AirTailor. Tam se návrh dokončí úpravou rozměrů, definicí distribučních prvků, přidáním montážního materiálu a dalších detailů. Dokončený systém se vloží zpátky do výkresů v Revitu.

Prihoda Model Maker tutoriál

Stáhněte si náš plug-in