Příhoda Air Tailor

PŘÍHODA

Software pro detailní návrhy

Vlastním návrhovým softwarem Air Tailor dokážeme rychle a přesně navrhnout i nejsložitější textilní systém do všech detailů potřebných pro nabídku i výrobu. Naši programátoři se nepřetržitě věnují jeho zdokonalování. Obsahuje výpočet tlakových ztrát, rychlostí proudění, specifikaci všech distribučních prvků i výpočet jejich hlučnosti. Výsledky podává názorně v prostorovém zobrazení.

SOFTWARE AIR TAILOR:

Podívejte se, jak se navrhuje v našem softwaru Air Tailor

CO POTŘEBUJEME

Vstupy potřebné k preciznímu návrhu

Výkres/náčrt místnosti
Typ použití
Průtok vzduchu
Přetlak
Teplota v místnosti
Teplota přiváděného vzduchu
Rozměr a typ připojení
Požadavek na rychlost v pobytové zóně
Požární a hygienické a další speciální požadavky
Požadavek na barvu, potisk
CO DOSTANETE

Výstup z Air Tailoru

Detailní výkres textilního systému se všemi rozměry a kótami
Typ a specifikace tkaniny
Typ instalace se seznamem montážního materiálu
Typ distribuce
Cenová nabídka
Obraz proudění
Hlukové parametry
Tlakové poměry v systému