Možnosti návrhu

NÁVRHOVÝ SOFTWARE

Definování rozvodu vzduchu do nejmenších podrobností

Návrh textilního rozvodu vzduchu vychází ze stejných fyzikálních principů jako návrh potrubí z jakéhokoliv jiného materiálu. Návrhář použije stejné výpočtové vztahy a rychlosti proudění. Místní tlakové ztráty některých dílů mohou být výrazně odlišné od potrubí z pevných materiálů a jejich specifikace je odpovědností výrobce. Jediným velkým rozdílem v návrhu je nutnost zabránění vzniku oblastí s podtlakem, tzv. úplavů a odstranění případných nerovnoměrností proudění od ventilátoru. V pevném potrubí to není velký problém, ale u tkaniny by došlo k vibracím. Software Air Tailor upozorňuje na riziková místa každého rozvodu, byť zohlednění některých speciálních vlivů závisí na zkušenosti uživatele. Technici Příhoda s.r.o. prověřují individuálně každý systém před zadáním do výroby.


600+
uživatelů Air Tailor
70.000+
realizovaných zakázek
500+
CFD simulací
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

PRIHODA AIR TAILOR

Speciální komplexní software vyvinutý firmou Příhoda k navrhování textilních vyústek a potrubí.
Zobrazit

CFD SIMULACE

CFD simulace poskytují reálnou představu o rozložení teplot a rychlostí proudění v prostoru.
Zobrazit

VELOCITY CALCULATOR

Aplikace slouží k základnímu výpočtu rychlosti v potrubí podle daného průtoku a průřezu. V závislosti na přetlaku poskytne i orientační dosah proud. Stáhněte si ji do mobilu.
Zobrazit

REVIT PLUG-IN

Prihoda Model Maker je plug-in, který uživatelům Revitu ulehčuje návrhy systémů textilních vyústek.
Zobrazit

Zašlete nám svou poptávku