Distribuce vzduchu

nestůjte v průvanu

Objednejte tkaninové vyústky s dosahy proudů na míru.

Trápí vás nerovnoměrné klima v místnosti? Průvan, který obtěžuje zaměstnance? Hledáte optimální řešení pro distribuci vzduchu v průmyslových závodech, supermarketech či veřejných budovách? Tkaninové vyústky jsou pro vás ideální volbou. Pokrývají celý rozsah v praxi používaných dosahů proudů. S pomocí speciálního softwaru vám navrhneme správný způsob výstupu vzduchu pro vaši aplikaci.

Tkaninové potrubí a vyústky mají tyto 3 funkce:

1

Výstup vzduchu z textilních vyústek

Průtok přivedený do vyústky některým koncem nebo vstupním nástavcem z ní může vystupovat následujícími způsoby:

A/ MIKROPERFORACÍ – otvory v tkanině o průměru 200 – 400 µm

B/ PERFORACÍ – otvory o průměrech 4 mm

C/ MALOU TRYSKOU

D/ VELKOU TRYSKOU

2

Vedení vzduchu potrubím

Potrubí z neprodyšné tkaniny nebo izolované potrubí přivede vzduch na místo určení. Umíme vyrobit odbočky, přechody a jiné tvarovky pro jakoukoliv situaci.

3

Vstup vzduchu do odsávacího potrubí
Pro vstup vzduchu do odsávacího potrubí se používá výhradně perforace.

Dosahy proudů z tkaninových vyústek

Dosahy proudů se mění v závislosti na statickém tlaku ve  vyústce a na rozdílu teplot. Rychlosti proudění v různých vzdálenostech od vyústky lze spočítat pomocí námi vyvinutého a stále vylepšovaného návrhového softwaru, který zohledňuje všechny známé vlivy. Těmi jsou zejména přetlak ve vyústce, rozmístění a rozměry výstupních otvorů a rozdíl teplot. Jsme plně k dispozici pro ověření každého výpočtu.  V případech, kdy nelze rychlosti proudění spočítat dostatečně spolehlivě naším softwarem (např. vliv okolí, interakce více proudů apod.), můžeme poskytnout výpočet pomocí softwaru Fluent.

Podívejte se na naše videa z kouřových zkoušek

Podívejte se na naše videa z fluentu