Prihoda Air Tailor

PRIHODA

Softver za detaljne prijedloge

Koristeći vlastiti softver Air Tailor, možemo brzo i točno dizajnirati čak i najopsežnije tekstilne sustave, uključujući sve detalje koji su potrebni za dane ponude i proizvodnju. Naši programeri kontinuirano rade na njegovim poboljšanjima. Uključuje proračune gubitaka pritiska i brzine protoka vazduha, specifikacije svih distribucijskih elemenata i proračune njihovih razina buke. Rezultati su prikazani grafički kao prostorna projekcija.

SOFTVER AIR TAILOR:

Pogledajte kako se dizajniranje vrši pomoću našeg Air Tailor softvera

ŠTA NAM TREBA

Unos potreban za precizne prijedloge

Crteži/skice prostora
Vrste upotrebe
Protok vazduha
Nadpritisak
Sobna temperatura
Temperatura dolaznog vazduha
Veličina i vrsta veze
Zahtev za brzinu u radnoj zoni
Protivpožarni, higijenski i drugi posebni zahtjevi
Zahtjevi za boju i štampu
ŠTA VI DOBIJATE

Air Tailor dokumenat

Detaljan crtež tekstilnog sistema, uključujući sve dimenzije i visine tačaka
Vrsta i specifikacija tkanine
Vrsta instalacije, uključujući odgovarajuću listu materijala za montiranje
Vrsta distribucije
Ponuda cijena
Slika protoka vazduha
Parametri buke
Odnosi pritiska u sistemu